تبلیغات شما در سایت

person

تعرفه تبلیغات شما در وب سایت گروه وکلای اتحاد بشرح زیر می باشد:

 

بنرهای کنار صفحات در تمامی صفحات خدمات،همایش ها، کارگاههای آموزشی،درباره ما، تماس با ما و اخبار ماهیانه یک میلیون تومان

 

بنرهای پایین صفحه اصلی قابل تکرار در صفحه تماس با ما ، ماهیانه یک میلیون تومان

 

بنرهای کنار صفحات در هر یک از صفحات اخبار ، همایش ها ، کارگاههای آموزشی ، درباره ما ، تماس با ما هر یک ماهیانه چهارصد هزار تومان و تمامی صفحات مربوطه ماهیانه هشتصد هزار تومان

 

بنر پایین صفحه اصلی و بنر کنار صفحات خدمات هر دو ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان

 

با توجه به محدودیت فضاهای تبلیغاتی ، اولویت با مشاغل مرتبط با فعالیتهای وب سایت می باشد.

 

متقاضیان برای ثبت تبلیغ خود ابتدا لینک خدمات و یا موضوع فعالیت خود را برای ما ارسال نمائید و از طرف وب سایت با شما هماهنگی خواهد شد.

ادرس ارسال درخواست:etehadgroups@gmail.com

 

گروه وکلای اتحاد